Duyuru

Yurtiçi portföy ilanlarını, 31.05.2022 tarih ve 31852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 538 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin getirdiği yasal zorunluluk gereğince, geçici bir süre durdurduğumuzu bilginize sunarız.